Ekstern bogholeder: Outsourcing af virksomhedens funktioner

Vi forbinder ofte ordet outsourcing med eksport af arbejdspladser til lande med billigere arbejdskraft. Derfor er det de færreste, der forbinder det med noget positivt. Men outsourcing kan også betyde, at din virksomhed køber visse funktioner eller opgaver hos andre virksomheder, så alle parter kan gøre det, som de er bedst til.

Hvilke funktioner kan outsources hos jer?

Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke funktioner det giver bedst mening at outsource. I nogle virksomheder er det rekruttering eller HR, som overlades til eksterne parter. Andre steder køber man korrekturlæsning eller oversættelsesopgaver hos specialister. Endelig er forskellige it-funktioner typisk noget man lader eksterne eksperter tage sig af. 

Flere og flere virksomheder lader andre, som eksempelvis https://tbsupport.dk/, tage sig af bogholderifunktionen. Måske vil det også være en gavnlig løsning for jeres virksomhed? Men hvordan ved man, hvornår det giver mening?

Det giver mening, hvis regnskaber og afregning tager for megen tid og energi fra jeres kerneopgaver, men I ikke har bogholderiopgaver nok til at ansætte en bogholder på fuld tid. Og så giver det mening, hvis I oplever, at der opstår fejl i regnskaberne, fordi der er for mange eller for utrænede medarbejdere, som står for afregninger og afstemninger.

Hold fokus på dét, I er bedst til

Ved at outsource nogle af de funktioner, som jeres virksomhed ikke er eksperter i, kan jeres medarbejdere få mere tid til at koncentrere sig om deres kernekompetencer. Dermed får virksomheden mere ud af medarbejderne, medarbejderne får større arbejdsglæde og er dermed mere villige til at yde en ekstra indsats. Samtidig vil virksomheden oftest opleve højere kvalitet af de outsourcede opgaver. Det sker, fordi dem, som har overtaget opgaverne ved outsourcing, er eksperter på netop deres område.

Når dine ellers dygtige medarbejdere, som ikke er uddannet indenfor økonomi og bogholderi, skal bruge tid og energi på regnskaber og afregninger, vil det ofte gå ud over deres arbejdsglæde. Det bliver en sur pligt, og for mange er det svært og forvirrende. I værste fald begynder nogle medarbejdere at tvivle på egne evner, fordi de bliver sat til at løse opgaver, som ligger helt udenfor deres kompetenceområde.

Hvis virksomheden i stedet prioritere at få eksperthjælp på bogholderiområdet, vil I opleve lettelse blandt medarbejderne og mere overskud til de vigtigste opgaver. Samtidig vil kvaliteten af jeres regnskaber stige, og I kan vinke farvel til mange unødvendige fejl. Så fokusér på det, som jeres virksomhed gør bedst, og lad en bogholder overtage jeres regnskaber.