FAQ
Hyppigst stillede spørgsmål 


Tror du der findes mere mellem himmel og Jord end det du lige kan se med det blotte øje - og  ønsker du en forklaring på hvordan det kan hænge sammen, kan du måske her finde den information du søger.


Jeg  har igennem årene fået mange interessante og venlige spørgsmål både på andre portaler og som brevkasseredaktør. Også igennem min undervisning og foredragsvirksomhed er der fremkommet mange spørgsmål, som der ønskes viden om. 
Jeg har derfor her på siden prøvet at samle nogle af de mest gængse spørgsmål som kan være af interesse for flest mulige mennesker.
Jeg håber at du også finder svar på det du søger

SIDSTE NYE ARTIKEL
              
Hvem kan få spirituelle oplevelser


Spiritualitet

Alle mennesker kan få spirituelle oplevelser, nogle mennesker opfatter måske ikke deres indre oplevelser som værende spirituelle.
Næsten alle mennesker har oplevet at være et sted, hvor de med det samme føler "her har jeg været før", men de ved med deres forstand, at det har de ikke, dog siger deres følelser og deres bevidsthed noget andet. Det er det, vi kan kalde en lille, spirituel oplevelse, men det er samtidig oplevelsen af, at her er en hændelse, der ikke kan forklares rent videnskabeligt.

Sådan er det med mange spirituelle oplevelser. Rigtig mange mennesker kan mærke, når andre tænker på dem, og endnu flere kan aflæse, hvad andre tænker på, eller hvad andre føler i en given situation, men de fleste tænker heller ikke på dette som en spirituel hændelse.

Rigtig mange mennesker har følt nærværet af en usynlig person, som er til stede i rummet, hvor de opholder sig. De mennesker, der har mange af den slags oplevelser, opnår ofte at føle, at der er en ekstra dimension i livet, måske noget de kan bruge til at udvide deres horisont med. Atter andre bliver generet af åndernes tilstedeværelse. Til det er der blot at sige, at vi alle selv kan og skal styre, hvorvidt vi ønsker denne kontakt eller ikke. Dette kan læres ved at træne sin spiritualitet igennem meditation og visualisering.

Er vi nysgerrige, og søger vi selv kontakten, er den ikke så let at komme af med igen, men ønsker man, at den skal forsvinde, vil den altid gøre det, hvis man ordløst giver udtryk for det, og derefter helt negligerer disse åndelige kontakter. Det bedste er, at man igennem læsestof og kurser sætter sig ind i, hvorfor man får disse oplevelser. Der kan være tale om, at det enkelte menneske får oplysninger og hjælp igennem sådanne kontakter.

Det gælder her, som i alle andre af livets forhold, at vi selv bestemmer, hvem vi vil omgås.
Vær altid din egen direktør i dit liv, det giver det bedste resultat. Indsigt og viden viser altid vejen fremad.

Engle, Aura og Farver
Spirituelle oplevelser er mange ting, man kan både se ånder, se engle, se Jesus, se Maria eller andre, hellige skikkelser. Atter andre kan se farver, aura, og chakra.
Nogle kan se lys i mange forskellige farver og former, andre ser stjerner.

Der er mennesker, der hører stemmer i øret, og det kan være meget svært at håndtere. Det kan også være vanskeligt og forstyrrende og er ikke helt let at håndterer. Men gennem træning kan man lære at håndtere det, og oplevelserne bliver så en berigelse i stedet for en plage.
Der er mennesker, der hører smuk musik i deres ører, dette sker for mange komponister, de hører ganske enkelt musikken inde i øret.

Nogle kan opleve og se deres tidligere liv. Disse liv kører ofte for deres indre blik som en lang film, enten i farver eller i sort hvid. Når dette opleves, kan det være forbundet med både at se farver, høre lyde og mærke dufte, men også smagsoplevelser kan være involveret.

Oplevelser, hvor man modtager hele sin livsvision eller sin livsvision for en længere periode, er også oplevelser af spirituel karakter. Nogle oplever dette spontant, men det kan også trænes og læres ved at træne sin spirituelle intelligens igennem meditation og især visualisering.

"Ud af kroppen oplevelser" dokumenteres af mange mennesker. Mange bliver forskrækket over sådanne oplevelser de første gange, men når de har prøvet det nogle gange, så frygter de det ikke længere.


Nærdødsoplevelser

Nærdødsoplevelser er et meget beskrevet begreb i litteraturen, de er dog ikke så almindelige, som mange af de andre spirituelle oplevelser.

Endelig er der også mennesker, der står i deres hjem, hvor de pludselig ved, at der vil hænde et af deres børn fx vil hænde deres barn en ulykke, de får det som en slags indre viden. Andre ser disse hændelser som en indre film, der kører foran deres indre øje, de ser hændelsen ske helt præcis. Der findes en del litteratur, der beskriver dette, hvor folk selv beretter om disse hændelser.


Lysoplevelser
Nogle af de største og smukkeste oplevelser, man kan få, er dem, der kaldes lysoplevelser. Det indebærer, at bevidstheden bliver "løftet" væk fra den normale hverdag og flyder imod et helt fantastisk lys. Bevidstheden kan blive et med dette lys, man er det lys, og i dette lys kan man så have mange spirituelle oplevelser, og man kan hente megen information.

I dette lys findes så meget kærlighed. Man kan sige, at lyset er selve kærlighedens kilde. Et er givet,  har man haft en lysoplevelse eller en oplevelse af fuldstændig enhed med Gud eller med universet, bliver man aldrig mere den samme. Livet efter en sådan oplevelse vil altid tage en helt ny drejning. Der er ikke noget at frygte, det er ren glæde. Men efterfølgende kan det ofte være svært at håndtere sit liv og komme på plads med den nye erkendelse. Hvis det er for svært, skal man søge undervisning i spiritualitet.


Healing
Spirituelle oplevelser er også at modtage healing fra en usynlig kilde. Det kan føles på flere forskellige måder. Det kan mærkes som en sagte kriblen igennem hele kroppen, en slags højnelse af cellerne.

De fleste, der arbejder med healing eller beskæftiger sig med en uddannelse af spirituel karakter, oplever ofte en sagte "kriblen" oven på issen, som om der risler en sagte elektrisk strøm ned igennem deres hjerne. Det gør der sådan set også, det er aktiviteten fra sjælen og den spirituelle, åndelige verden, man mærker. Heller ikke dette skal man frygte, men det gælder som med mange af de andre oplevelser, at er man meget usikker, er rådet at søge vejledning og eventuel hjælp.

Ud over ovennævnte healere findes der dem, der kaldes ”de store seere”. Det er dem, der kan se store kosmologiske hændelser, dem, der kan se ind i kroppen, se alle organer og se ubalancer i kroppen. Og endelig er der de seere, som er i stand til at gå i trance og få hjælpe fra ”den anden side." Denne hjælp består som hovedregel af både kropslig og psykologisk karakter. Dem er der ikke mange af. En sådan seer er for eksempel Edgar Cayce.

Alle har spirituelle oplevelser, men mange hæfter sig ikke ved dem.

            


 

       Hvorfor får alle  ikke spirituelle oplevelser


Dette sker fordi deres bevidsthed afviser at der findes noget der hedder spirituelle oplevelser, derfor afviser deres hjerner helt at bruge denne dimension og  derved denne mulighed. Det  at have eller få spirituelle oplevelser er en mulighed der ligger latent i hjernen som en ekstra dimension til livet, og til livsoplevelserne.

Den Spirituelle Intelligens er det samme som at hjernen bruger og udvikler sin
SIQ® - denne dimension er en ekstra dimension som er knyttet til intelligensen.

Mange mennesker forbinder det med overtro og mystisime, men det er ikke hvad spirituelle oplevelser er. Man kan få både syner, visioner , høre stemmer, se afdøde personer eller have en særlig udvidet følsomhed over for andre menneskers følelsesliv.

Man kan sige at mennesker der har eller får udviklet deres SIQ®- har en 6. sans aktiveret, og denne 6.sans - også kaldet energi sansen, udvider den menneskelige bevidsthed. Fuldt udviklet vil disse mennesker være i stand til at se ind i fortid, fremtid, og nutid på en og samme tid. Man kan også sige at de kan bøje rumtiden.

Mange mennesker får ikke disse typer af oplevelser fordi de afviser dem i deres bevidsthed. Men endnu flere for uforklarlige oplevelser, de fleste går imidlertid utroligt stille med dørene, af frygt for at andre skal tro de ikke er helt almindelige, eller i værste fald at andre tror at de er syge i sindet. Men det er de ikke.

Det er et håb at hjerneforskningen vil vise vejen frem imod den bevisførelse som det etablerede system efterspørger. Det er der meget der peger i retning af vil ske, vi ser det fortrinsvis i England og USA som begge er langt fremme på feltet.

Den menneskelige evolution vil givet vis i fremtiden vise os at dette er en dimension som giver adgang til nye evner og at det er en vigtig evne at bruge.


Alle kan opleve at få spirituelle oplevelser, de fleste gør det i løbet af deres liv uden at tage større notits af det.

 

 Hvorfor er nogle
indlagt på psykiatriske hospitaler

Det findes der ikke noget enkelt svar på. Når jeg alligevel vil prøve at svare kort, gør jeg det fordi jeg ikke ønsker at mennesker skal frygte for at få eller modtage spirituelle oplevelser.

De mennesker der kommer på hospitalet fordi de har spirituelle oplevelser, er dem der ikke kan finde ud af at leve et normalt liv blandt deres familie, på deres arbejdsplads og blandt venner, samtidig med at de er særlig sansende.

Når man er særlig sansende eller har en udvidet form for sansning, har man nogle ekstra dimensioner i livet og dem skal man så også forholde sig til. Her går nogle mennesker i ubalance fordi den virkelige verden bliver for uvirkelig og den ikke synlige verden  bliver  for virkelig. 

Et liv skal leves på helt normale vilkår også når man har spirituelle indsigter og oplevelser. I stedet isolerer de sig ofte og står ligesom af overfor alle pligter og alt ansvar og lever i stedet i en  "usynlig" verden" hvor deres bevidsthed kommunikere med "usynlige" væsener det meste af døgnets timer.
Man kan sige det ganske kort. De er ikke i stand til at holde en balance imellem deres spiritualitet og det liv der skal leves her og nu på Jorden. Man kan også sige at " det syntes som om de lever i en anden verden" eller i flere verdener samtidigt.


Det vi kalder den usynlige verden er mere levende for disse mennesker end den normale hverdag. Det er ikke det man skal bruge sin spiritualitet til.


 
Er det farligt at meditere

Nej, det er ikke farligt at meditere. Det er med meditation som med alt andet, hvis man overdriver så kommer både krop og sind i ubalance, ved overdrivelse da er selv motion ikke sundt.

Meditation en eller to gange dagligt af ½ times varighed, det kan alle tåle. Meditation behøver ikke være dagligt, det kan gøres helt individuelt, alt efter hvad man selv har det godt med.


Det siges at det ikke er særlig godt at meditere efter et stort måltid er det rigtigt?
Ja det er rigtigt. For nogle mennesker er det ikke så let at komme i kontakt med den åndelige verden efter et stort måltid. Efter et sådan måltid bruger kroppen meget energi på forbrænding og det kan gøre bevidstheden tung. Så det er bestemt ikke anbefaleseværdigt at spise stort og tungt lige før man mediterer.
 
Er der andre tidspunkter hvor det ikke kan være sundt at meditere?
For nogle mennesker kan det også være lidt problematisk at mediterer meget kort før man skal sove fordi når man mediterer får man ofte meget og i hvert fald ny energi så man kan blive ret vågen af det. Inden søvnen er en kort bøn bedre.

Det er sundt at meditere. Der findes meget valid forskning indenfor feltet meditatio der beviser dette faktum,i sær indenfor transcendental meditation
Acem meditation er en anden medationsform som også har leveret en del evidens baseret forskning i meditation.

 

Søger du forskningsartikler og projekter om forskning i meditation kan det findes
HER


Meditation åbner for større dimensioner af kærlighed, accept, fred, tolerance, samtidig med at man lære sit eget indre at kende på en smuk og enkel måde.

Meditation er sundt, og vi mediterer alle, nogle blot mere bevidst end andre. Du kan afprøve SIQ - meditation HER


 

                 Er der forskel på visualisering
                        - meditation og bøn


Der er forskel på meditation, visualisering og bøn, og resultaterne er forskellige alt efter hvilken teknik der bruges.
 
Ved meditation, opøver man kroppen og sindet i at komme i harmoni og balance. Gennem meditationen gælder det om, at være så tanketom som muligt. 
Ved meditation opnås indre stilhed, fred, harmoni, symbiose og evnen til at stilne sindet - specielt tankesindet, man overgiver sig til den skabende proces. Den fysiske krop forsøger at tilpasse sig optimal balance under meditationen. Mange fysiske ubalancer kan forsvinde via meditation.

Når man visualiserer, gælder det om at skabe så mange billeder som muligt. Visualisering er meditativ komponeret med billeddannelser.
Ved visualiseringen arbejder man selv aktivt med den skabende proces.
Når man visualiserer, gælder det om at skabe så mange billeder som muligt. Visualisering er en meditativ tilstand kombineret med hjernens evne til billeddannelse.
 
Når vi beder, beder vi om hjælp og støtte i livet. Hjælpen kommer til os fra noget der ligger udenfor os selv og fra det der er større end jeget. Vi beder om hjælp fra det guddommelige. Bønnen er en stor forløser. Bønnen kan også bruges når vi ønsker at stille os i en større sags tjeneste. Bøn kan altid bruges til tilgivelse, forsoning og næstekærlighed.


Meditation er kongevejen til din sjæl


Mere om visualisering


Visualiseringsøvelser
Er det farligt at tale med de afdøde

Nej det er ikke farligt. Men man skal tænke sig om hvis man kaster sig ud i det, for hvad skal man bruge DET til, der skal helst være et formål med det. Nu er det ikke alle mennesker der kan tale med de døde, men nogle mennesker kan komme i kontakt med det kollektive ubevidste  og derigennem måske både se, sanse og/ eller høre de afdøde. Det kan bruges til at hjælpe andre mennesker til at få et bedre forhold til livet fordi de måske får en "særlig hilsen" fra deres kære afdøde familie. En sådan hilsen kan ofte forløse dem fra gammel sorg/eller savn.

Alle mennesker kan i deres drømme både se og høre deres døde familie medlemmer, de kommer ofte med budskaber til dem de holder af via drømmenes verden.


At få disse "drømmesyn" er snarere reglen end undtagelsen.

 


 

Er der et liv efter døden

Livet efter døden er det der bliver kaldt læren om reinkarnation. Ordet re inkarnere hentyder til at vi har mange liv her på denne klode og måske også andre steder i universet. Læren og viden om reinkarnation er ikke med i vores kristendomsundervisning, men det afholder ikke i tusind vis af mennesker fra at tro på reinkarnationstanken.

Der er lavet en del forskning  om denne lære især i USA. Mange mennesker har berettet at de har været nær døden, næsten døde eller de har haft en decideret nærdødsoplevelse, hvor  de oplever at være i en helt anden bevidstheds tilstand, hvor de stadig er levende, blot på en helt anden måde.

Om der er et liv efter døden vil ofte blive ved med at være en trossag for de fleste da de ikke har haft oplevelser af andre liv end det de lever her og nu.

Men for andre igen er det ikke KUN en trossag: Der kan for dem være tale om at de  selv har været på den "anden" side. Disse mennesker kommer ofte til fuld bevidsthed igen med eksakt viden om livet på den anden side døden.

Der findes en del forskning og litteratur om dette spændende emne.

Vigtig forskning -Læs her 

Kan alle få visioner

Ja alle mennesker kan modtage visioner. Det er et spørgsmål om at stille sindet ind på stilhed. For at modtage visioner skal man have et sensitivt sind.

En vision kan være meget forskelligt fra menneske til menneske. Nogle modtager visionerne igennem drømme, eller igennem drømmesyn.

For andre kan der være tale om at de hører stemmer der tale til dem. Hvis dette er tilfældet skal man være meget forsigtigt og virkelig sætte meget ind på at lære noget om åndsvidenskaben og dens principper, således man kan finde ud af hvordan en sådan vision skal tolkes og eventuelt bruges.

Andre igen kan måske se en engel, der kommer med et budskab og atter andre får måske budskaberne på en mere ordløs måde, men er alligevel ikke i tvivl om at her er et budskab som det er vigtigt at de efterlever.

Lige gyldigt hvilken form for vision man modtager vil det altid være godt og meget hensigtsmæssigt at sætte sig ind i og lære noget om spiritualitet og åndsvidenskab. Det vil altid gavne.

Hvis man er usikker på sig selv er det klogt at søge en skole og/eller en lærer som kan vejlede en.


Viden er her, som i mange andre sammenhænge, altid af det gode.


 

 

Hvilken glæde kan det give
at bruge sin spiritualitet

Det vil altid give stor glæde i sindet at bruge sin spiritualitet. Størst glæde giver det til de mennesker der forstår hvordan de skal bruge den.

Man kan godt regne med at det kan tage nogle år i ens personlige udvikling før man rigtigt forstår hvad det er der sker med både krop sind og ånd, når udviklingen sætter i gang.


Udvikling i balance vil altid give glæde.

 Kan man forlade kroppen når man sover

Alle mennesker forlader kroppen når de sover, eller sagt på en anden måde, bevidstheden forlader kroppen hver nat når vi sover.

Når vi sover, er det ikke altid at bevidstheden forlader kroppen, nogle gange  forbliver den stadig i kroppen. Men den har altid under søvnen tæt kontakt med vores sjæl og ånd hvorfra der hentes information.

Når bevidstheden under søvnen stadig er i kroppen oplever vi kontakten til sjæl og ånd som indre drømme billeder som vi kan tolke på i vores vågne hverdag, hvis vi kan huske vore drømme billeder.

Fra tid til anden forlader bevidstheden den fysiske krop under søvnen, og bevidstheden flyder da sammen med  sjæl og /eller ånd. Da har bevidstheden helt forladt personen og er nu i kontakt med noget der ligger uden for vores daglige liv. Når det sker, kan man tage på sjælerejser til fjerne kontinenter og opleve store undere.


Nogle mennesker kan huske disse oplevelser når de vågner andre kan ikke.

 


 

Kundalini

Spørgsmål
Jeg har i dag under en healing oplevet noget meget interessant. Jeg mødte en slange og blev informeret om, at det er kundalini slangen som har bevæget sig igennem mig. Vil du forklare lidt om det?
 

Svar
Stort til lykke med det. Det hedder Kundalini slangen eller kundalini rejsningen nogle siger også kundalini vækningen.

Det betyder at du har fået en åbning i dit spirituelle center i hjernen og at dit tredje øje er aktiveret. Det betyder også at du aldrig mere bliver den du var før dette skete, man kan sige i overført betydning at du er født på ny. Der kan  også være tale om at alle dine  chakra er kommet i optimal balance da det skete under en healing.

Det man kan sige om din oplevelse er, at det er det man kalder en naturlig og sund kundalini rejsning. En blid og nænsom  rejsning som er helt i balance og som vækker dine spirituelle centrer i det helt rigtige tempo.

Det er meget vigtigt at det sker på den måde det er sket for dig fordi det aldrig vil give ubalancer. Du kan komme til at opleve det igen om nogle år men det er ikke sikkert det vil ske igen. Men en ting er sikkert, meget nyt vil ske for dig i de kommende år hvis du har lyst til at forsætte din spirituelle udvikling.

Nogle mennesker får det vi kalder en skæv kundalini rejsning, det betyder at der er ubalance i kroppens chakra. Det kan opstå hvis man forcerer en udvikling ved overdreven meditation så aktivere man chakraerne således de bliver overaktive og der kommer på denne måde for meget lys ned i diverse chakra, det kan være at der kommer for meget lys i hjernen men også i rygraden.

Din kundalini rejsning har været HELT naturlig og ganske lige efter ”bogen”

Hvis du har lyst kan du nu begynde at arbejde med dit tredjde øje, og med healing.


Du kan læse om Kundalini i ordbogen


 
Indvielse

Spørgsmål
Da jeg i dag satte mig til at meditere hente der følgende. Pludselig var jeg tilbage i  den katedral jeg selv har været i , under en tidligere meditation. Men denne gang var også min mand jeg selv og mine to døtre i katedralen.

Min mand havde hvidt tøj på og en krone på hovedet, kronen var anderledes end den jeg fik på da jeg "var der alene". Så blev han gendøbt og dernæst nærmest konfirmeret. Det var en fantastisk oplevelse og meget overraskende.

Kan du fortælle mig hvad dette betyder?

Svar
Ja, nu er familien igen samlet også på sjælsplan, det er SÅ unikt. I er samlet nu for at blive et hele og for derfra at udvikle jer i takt med jeres sjælsformål.

Det er utroligt smukt og helt unikt at du var med til denne serimoni. Det betyder at din mand har handlet helt som han skulle at det han har gjort har været rigtigt og meget fint for han sjæls udvikling. Man kan sige at han har højnet sig selv og det betyder at han åndelig set er blevet voksen og at han åndeligt set udvikler sig helt i takt med sit sjælsformål.

Det betyder også at uanset om han selv mediterer og uanset om han selv kan se disse ting så sker den åndelige udvikling med ham på det eteriske plan altid.

At du får lov til at "overvære" det betyder at også du har været en del af rejsen og at det er en gave til dig så at du bedre kan forstå hvorfor du/i
har været så meget igennem.
Men her er der isæt tale om at du har været meget igennem som har været svært for dig at forstå. Det var alt sammen noget i  alle skulle vokse af som sjælsmennesker.

I følger begge jeres karmiske liv helt som i har planlagt inden denne inkarnation.

Din kære mand har været hos det store hvide broderskab i chamballa i katedralerne der for at blive gendøbt og derefter konfirmeret. Man kan sige at han er gået to skridt på en  og samme gang. Det er en sjælsindvielse til et højere medmenneskeligt stade. Han har en smuk sjæl og han er et meget fint menneske. Præcis som du selv.
 
Stort til lykke til din mand og dig. Hvis han selv har overskud og ønsker det  er han mere end parat til at åbne for den spirituelle dimension.

Ja og så stort til lykke til jer begge. Begge har i gået den vej i skulle og begge er i blevet indviet. Du for en tid siden og nu også han.

At udvikle sin sjæl og blive et bedre og finere menneske at få en dyb forståelse af medmenneskelige sammenhænge fordre ofte at man selv har været igennem dyb smerte og det har i begge. I har lidt store afsavn begge to.
Stort til lykke med de unikke åndelige oplevelser du har modtaget og held og lykke fremover for jer alle.

 
Besættelse hos en ældre dame


Spørgsmål

Først tak for muligheden for at kunne stille spørgsmål.
 
Mit spørgsmål handler ikke om mig selv - men om en af de patienter, jeg har som biopat. Hun er en gammel dame på 87 år og er ikke selv i stand til at bruge en computer – har også svært ved at komme hjemmefra, hvorfor jeg tager hen til hende. Det er på hendes opfordring, jeg skriver.
 
Hun har i mange år været meget plaget ikke bare af stemmer, men af stærke smerter, skub og stød og når hun bliver skubbet omkuld, går der af og til lang tid, hvor hun ligesom føler sig ”fastspændt” og fysisk ”holdt nede”.
 
Selvfølgelig er hun ”slidt”, med hvad deraf følger, men virker utroligt åndsfrisk og er – både ifølge sin egen og min opfattelse – i stand til i høj grad at skelne mellem almindelige aldersrelaterede symptomer og smerter og ”udefra” kommende. Ind i mellem kan hun så også have timer, hvor hun er både fuldt ud bevægelig og helt smertefri.
 
Jeg har prøvet at formidle kontakt med en såkaldt ”åndemaner”, som beskrev en ”ånd” hun kunne se, men som hun ikke kunne få til at forsvinde, så hun måtte opgive med uforrettet sag, da hun selv pludselig fik uforklarlige smerter i den ene arm.
 
Hun er en meget åben og følsom person og har tidligere beskæftiget sig (for?) meget med healing, pendulering o. lign., mener selv hun nok er gået for langt uden at have været i stand til at ”lukke” igen for den åndelige verden.
 
Det piner mig, at se hvor dårligt hun har det – og at se hende blive ”skubbet” rundt med. Har du nogen som helst ide om, hvad der evt. kunne gøres for at hjælpe hende?
 
På forhånd tusind tak.
 
Inger Lise Martsum

SVAR
Kære Inger Lise M
Det er smukt at du hjælper en ældre dame for at få et bedre liv.
 
Der er ingen tvivl om at denne dame har og har haft kontakt med den anden side. Man kan ikke beskæftige sig for meget med healing, men man kan godt beskæftige sig for meget med pendulering, fordi pendulering kan give adgang til en åndeverden som ikke er hensigtsmæssigt for os, præcis på samme måde som når man arbejder med ”ånden” i glasset. Man skal være uhyre stærk for at takle det og man skal være uhyre stærk og fast, og så skal man virkelig kunne bruge sin skelneevne.
 
I dette tilfælde med den ældre dame er der en ganske bestemt eller måske to ånder der ligesom prøver at ”besætte” hende, dog uden held. Når jeg skriver ”besætte” så betyder det at de prøver at trænge ned i hendes lyslegemer og prøver af den vej ligesom at trænge ind i auraen i håb om at de igen eller af den vej kan få et nyt liv her på Jorden. De prøver at blive en del af kvindens liv for derigennem at få en form for liv, hvor de igen kan manifistre et eller andet.
 
De kan ikke selv finde op i lyset, så de lever i en kedelig ”åndelig” tilværelse i eller på et plan, hvor de mistrivedes.
 
Denne dame er meget stærk og jeg syntes hun har klaret det meget flot og det er aldrig lykkedes disse væsner at ”besætte” hende, men forstyrrer hendes liv det gør de og det skal hun selvfølgelig meget gerne af med.
 
Her er nogle råd som kunne være meget fine at følge. Det denne dame skal/kan gøre er at søge op i de større hierarkier for at modtage guddommelig hjælp fra engle, Jesus, Jomfru Maria, eller andre højt udviklede sjæle som meget gerne vil vejlede. Det vil også være godt at bede nogle bønner for at blive fri for at få uhensigtsmæssigt ”besøg”.
 
I skal starte med at tænde et lys. Dernæst vil jeg foreslå at hun/i kalder på hendes vejledende engel som altid vil være der for hende. Det ville være en god ide at lave en visualisering, hvor i kalder på englen. Så beder i om at englene vil være der for at hjælpe denne /disse ånder op i lyset.
 
Dernæst beder i englen om at komme og rense og styrke auraen hos den ældre dame.
 
En anden vigtig faktor er, at når/og hvis damen føler at der er tale om en form for indtrængen, så er det vigtigt at bede hendes engel om at komme og være der og ligge en beskyttende pyramide rundt om kvindens krop.
 
Det vil være fint at bruge afslapningsmusik til en sådan visualisering.
 
Det er i det hele taget sådan overordnet set, når man har nået den alder som denne ældre kvinde har, virkelig godt at sørge for at få en høj grad af guddommelig kontakt via sine bønner eller samtaler med GUD, fordi det vil lette resten af hendes liv for hende.
 
Hvis hun har et godt forhold til en præst ville det også være fint at få besøg af ham eller hende. Men det er jo ikke sikkert hun har et forhold til nogen kirke overhovedet.
 
Salmesang vil også være godt. I kunne synge sammen eller i kunne læse nogle salmer sammen. Der ligger beskyttelse indbygget i vores salmeskatte.
 
Jeg vil ønske dig held og lykke med det. Du kan udrette meget for denne dame. Du har selv en smuk energi som også hjælper hende.
 
Nu kan i tale lidt sammen om, hvilke af disse ting i kunne tænke jer at benytte jer af. Selv sværger jeg til englekontakt, visualisering og healing.
 
Held og lykke med det.
 
Hun vil snart få det bedre via sin egen styrke og din vejledning.
 
Lad kærligheden lede jer begge.
 
Kærligst Merete G
 
 
Smerter ved hjertet


Spørgsmål

Jeg hedder marianne og er 35år, jeg har et spørgsmål som jeg håber at du måske kan hjælpe mig med.
Jeg arbejder som healer/clairvoyant og dynamisk terapeut.

Jeg har prøvet at finde ud af, hvad der foregår i og omkring min bryst region, det kommer til tider smerter omkring hjertet, en skærende smerte som opstår i alle forskellige situationer, dog er den der ikke ret længe, men længe nok til at jeg tager mig til brystet, andre gange er det i modsat side, hvilke undrer mig endnu mere. Jeg har læst en del omkring forskellige ting, jeg har spurgt ind, men syntes ikke at finde et svar. Jeg ved det ikke er noget fysisk. Måske har du nogle forslag, til hvad det kunne være. Jeg har arbejdet med healing og clairvoyance i 5 år.

Jeg har lavet din test på websiden.

Med de varmeste hilsner fra

Marianne søndergaard

Svar
Se du skal ikke frygte noget du skal nærmest være glad. Det der sker lige nu i dit liv er at du er ved at åbne dit hjerte. Man kan sige det sådan du er ved at åbne dit hjertets blade, det vil også sige at du åbner for din Spirituelle Intelligens.

Det kan ofte give fysiske smerter når det sker. Du skal blot følge dit flow lige nu fordi dine oplevelser viser at du arbejder med dig selv og med dit arbejde på den rigtige måde.

Du er altså på rette vej både i din private udvikling og i det arbejde du laver som clairvoyant og healer.

Det kan være en vigtig faktor at begynde at tage bønnen ind i dit liv hvis du ikke allerede bruger det på nuværende tidspunkt.

Det altid  vigtigt at søge læge for at få afklaret om der ligger et egentlig sygdomsbillede bag dine smerter.

Smerter i hjertet der hidhører fra psykospirituel uvikling vil altid fortage sig, hvorimod smerter der er af fysik oprindelse altid skal have lægehjælp.

Held og lykke
Kærligst Merete G
 

 

 


Hvorfor ser jeg en ørn når jeg mediterer

 

Endnu engang vil jeg sige tusinde tak for en dejlig og inspirerende dag. Det var dejligt at møde mennesker, som ikke synes, at mine tanker/syn var mærkelige :)

En tanke er blevet ved at komme til mig, siden jeg kom hjem.


Ved første meditation mødte/så jeg ingen hjælper ved alteret men ved anden

meditation var der bag alteret en kæmpe stor fugl med udstrakte vinger - en

ørn, tror jeg! Jeg fortrængte den, da jeg ikke helt kunne forstå, hvad den lavede der.

Men nu, efterfølgende tænker jeg, at der selvfølgelig var den mening med dens tilstedeværelse men hvilken? Kan du /I give mig et praj her.


Endnu engang tak - dette er vist kun begyndelsen for mig.

 

Mange hilsner

Kirsten Schumann

 

 

SVAR

Kære Kirsten

Jo da, kære Kirsten, det er en MEGET vigtig oplevelse og information til dig, som du har modtaget under meditationen.

Ørnen er i denne fase af dit liv dit skytsdyr, som hjælper dig og viser dig vejen.

 

Ørnen står for mod, frihed og bredere livssyn.

 

Vejledning til dig- Stig mod himlen og betragt dig selv ud fra et bredere perspektiv.

 

Du er på vej for at erkende en højere visdom og meget vil åbenbares for dig i den kommende tid. Det er vigtigt, at du arbejder med dit mod til at åbne dig og integrere mange, nye indsigter i dit liv.

 

Tro aldrig at dine tanker er mærkelige, de er unikke og de viser dig vejen frem til den mest optimale udvikling i dit liv.

 

Tøv endelig ikke med at fortsætte denne din spirituelle åbning og udvikling.

 

Bøger du kunne læse-  Den Viise kvinde af Marianne Ammitzbøll

Indsigt  i Sjælens Visdom,

Shamanistisk Healing og livsvisdom

 

Det er ikke hensigten, at du skal eller kommer til at arbejde med shamanistisk visdom men den er god at have med på din udviklingsvej. Det er der, det hele starter for mange mennesker.

 

Dine indsigter vil hurtigt flytte fokus til at andre, åndelige planer.

 

Se vedlagte planche om bevidsthedsplaner, som kan rekvireres via mail.


Kærligst og held og lykke
med din unikke rejse ud og ind af dimensionerne Merete Gundersen.

 

 

 

 


 

Ønsket om
Spirituel Udvikling


Jeg er en dreng på 17 år, der ønsker at udvikle mig spirituelt, derfor har jeg nogle spørgsmål jeg kunne tænke mig at få svar på.
Det er spændende, at du ønsker at udvikle dig spirituelt. Du er allerede på vej i din spirituelle udvikling alene af den grund, at du tænker og har tænkt over, at du ønsker det. Det betyder også, at det er en udvikling, du gerne vil ind i og at det er en udvikling, som vil gavne dig på mange fronter i dit liv.
Det er vigtigt at huske på, at udvikling tager tid og at der ingen grund er til at forcere noget ved at overdrive, hverken meditation eller visualisering.
Når det er sagt er sagen, at begge dele er meget brugbare til udviklingen af dine spirituelle evner og sanser, dit klarsyn og dit tredie øje.

Jeg har lige nu en lydoptager med visualiseringsøvelser, hvor jeg skal "vandre" i tankerne. Er det en træning i pandechakraet?
Visualisering, altså vandring i tankeren, er en god måde at træne sit sind og sine tanker på. Det er samtidig en træning i at åbne hjertet og hjernen for den spirituelle dimension, altså de centre som hænger sammen med det, vi også kan kalde det tredje øje. Det tredje øje og pande-chakraet er det samme.
 

 
Styrker det ens sensitivitet, selv om man bruger hjælpemidler? (lytteoptager)

Ja, det styrker at bruge hjælpemidler og lyden er en vigtig faktor for al menneskelig udvikling. Lyden påvirker hele organismen helt ned på celleplan, derfor er lyd så virkningsfuld. Hvilken lyd det enkelte menneske skal bruge afhænger af, hvor i dets udvikling, det står men også af, hvilken skala det enkelte menneskes celler svinger med.
Vi har hver vor helt specielle lyd- og cellesvingning, derfor synes vi ikke om den samme musik. Vi har hver vores tone og forskellige toner udvikler forskellige følelser i vort sind, så derfor er vi også under påvirkning af følelseslivets udvikling, når vi visualiserer og mediterer og samtidig bruger lyd.
 
Nogle mennesker har det fint med høje, klare stemmer eller høje klare lyde, andre har det ikke, så det handler om at række ud efter det, der føles rigtig for os selv.
 
 
 
Hvad med at lave øvelserne i naturen, gør det en forskel?  Altså, jeg søger efter metoder til at træne klarsynssansen
Ja, det kan gøre en forskel at meditere i naturen. Der kan være andre energier, vi kommer i kontakt med, når vi opholder os i naturen og derved også andre følelser. Men der er ingen steder, hvor det ikke er sundt at meditere eller visualisere. I naturen kan vi bruge naturens egne lyde og lytte efter dyrenes lyde, som fx fuglesang, biernes summen, solens varme og mange andre ting. De vil alle sammen give en gemmegribende fred i sindet og det vil gøre, at du kommer i kontakt med andre lag af din bevidsthed, end når du går omkring i din hverdag. At være i tæt kontakt med naturen og naturens liv og lyde er virkelig noget, der kan træne vort klarsyn og vi kan her prøve at se, om vi kan modtage budskaber fra dyrene.
 

Kan man godt træne den sans alene?
Klarsynssansen og pandechakraet er samme udviklingstrin, så når vi træner, træner vi begge dele.
 

Og findes der hjælpemidler til træningen?
Hjælpemidler ud over meditation, visualisering og lyd kunne være at arbejde bevidst med: et mantra, positiv tænkning, Healing, Yoga, Tai Chi, Chi Gong, Fire working og selvudvikling,. Det sidste syntes jeg imidlertid du er for ung til. Selvudvikling kan tidligst komme i spil når man er ca. tredive år.
 
Held og lykke med din spirituelle rejse, som kan bringe dig mange glæder og som kan udvide din horisont ligesom du igennem dette kan lære dig selv bedre at kende på et dybere plan.
 
De fleste mennesker har en veludviklet 6. sans, så  man  skal bare lære at stole på den  træne den og bruge den.
Hvad kan der ske, hvis jeg meditere og visualiseret rigtig mange gange om dagen?
Der er altid en grænse for, hvor hurtig ens udvikling kan gå, så det gavner ikke altid blot at meditere og visualisere i mange timer hver dag.

Livet på Jorden skal jo også leves og samtidig med, at vi lever og arbejder. Når vi er sammen med mange mennesker, udvikler vi os igennem vort ego og denne ego-udvikling skal vi også være med i. Vi kan ikke alene meditere os frem til højere erkendelse. Hvis vi vælger det, hvilket kunne være en mulighed, så får vi et liv som eksempelvis nonner og munke eller vi kan tilknytte os en form for en guru, hvilke der findes mange af i Indien, men det er ikke en moderne måde at udvikle sig på.
 
Når det er sagt, er det altid godt at søge viden, også hos en eventuel guru eller mester og det er altid godt og sundt for ens udvikling at deltage i kurser eller retræter hos en læremester. Dette kan man gøre mange gange i sit liv, mange steder i verden og på mange planer.
 
Her er det vigtigt at følge sit hjerte og sin selvstændighed og ikke underkaste sig. Det er ligeledes meget vigtigt at bruge sin skelneevne. Målet vil være at blive sin egen læremester i samklang med alle de guddommelige visdomsfyldte kræfter, som vi alle kan trække på og som vi alle er en del af. Dette gøres via vore sjælskræfter og disse kræfter kan vi komme i tæt forbindelse med, når vi for eksempel mediterer eller bruger andre spirituelle teknikker, også visualisering er en farbar vej.

Via meditation kan vi komme i tæt kontakt med sjælen og ånden i os selv, ligesom det giver adgang til udvidet bevidsthed, som betyder at blive i stand til at se alt igennem sjælens og åndens perspektiv. Det vil sige, at vor intuition styrkes og det udvider vort klarsyn og det, vi kalder det tredje øje udvikles og endelig kan det bevirke, at vi bliver i stand til at modtage information fra højere erkendelser af væren. Højere erkendelser af væren er sjælen og åndens riger, de riger hvor vi opholder os imellem livene på Jorden.
 
Det er altid vigtigt ikke at overdrive, præcis som på mange andre fronter i livet. Der er ikke særlige regler for det. Nogle kan tåle mere end andre. Hvis vi mediterer mange timer hver dag over flere år, kan vi tabe vor orientering i det normale liv. Det vil sige, vi kan blive ensporede. Og endelig, når vi mediterer, bruger vi bestemte områder af hjernen og disse områder bliver overstimulerede og det kan give store ubalancer i sindet og i psyken. Vi kan tabe virkelighedssansen, således at det bliver for svært at håndtere et arbejdsliv og en almindelig hverdag og det har aldrig været hensigten.
 
I mit terapeutiske arbejde gennem 12 år har jeg kun mødt to personer, der har dyrket overdreven kontakt med den åndelige verden igennem meditation og kanalisering. Disse 2 personer havde fået en for stor åbning, således at de ikke kunne takle deres hverdag og de kunne slet ikke leve i nuet.

Når vi opnår åndelig kontakt og når vi kan bruge vore clairvoyante evner, er det meget vigtigt, vi gør os det klart, hvad vi vil bruge det til og det er såre vigtigt, at vi arbejder med vort ego, således at vi ikke går rundt og tror, vi er noget særligt.
Mange tror de er særligt udvalgte. Ingen er særlig udvalgte eller vi kan sige, at , vi alle er særligt udvalgte - det hele er et spørgsmål om at arbejde med sig selv.


Se mere på
FAQ side 2


Spørgsmål fra 9. kl
Tølløse Privat og Efterskole

 

For kontakt


 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin