SIQ® - Den Spirituelle Intelligens
&
 Visualisering 
 


Det metafysiske menneskes indre og ydre virkelighed

Visualisering er tankeverdens indvirkning på levende stof
 Merete Gundersen


 

SIQ® og visualisering

Af Merete Gundersen
Copyright©


Bevidsthed og billedstrømme

Visualisering er en holistisk, psykologisk, psykoterapeutisk og spirituel teknik, der udspringer af  menneskers evne til at bruge den spirituelle Intelligens. Når man arbejder med visualisering bruges vores forestillingsevne til at opnå en bestemt tilstand i krop, sind og ånd, ved hjælp af indre billeder. Visualiserings teknikker er en psykologisk terapi, som bygger på  den viden at den menneskelige hjerne og bevidsthed hele tiden danner indre billedstrømme. Disse billedstrømme er en del af vores bevidsthed og bevidstheden er med til at forme hele vores liv.

Ved visualisering bruger man sin SIQ®-Den Spirituelle Intelligens til at forandre sit liv fra ubalance til balance.
Den spirituelle intelligens bliver aktiv når vi får sindet i ro, og vi lukker øjnene for at lade hele egoet og egoets styring, træde ud af kraft.Ved visualisering kommer vi dyb kontakt med vores ubevidste sind, som også giver adgang til sjælens sprog.


Egoet og visualisering

Når egoet er stilnet kan man via lys, lyd og dufte som støttende elementer, modtage budskaber fra sjælen. Nu er det ikke længere egoet men sjælen der taler til os. Sjælen har de bedste ønsker for os om at vi skal leve i total balance, og da vi er ude af egoets kontrol nu, kan vi få de mest vise svar på det vi ønsker belyst. Vi kan spørge om hvorfor vi er i ubalance og vi vil modtage indre billeder som vil vise os vejen til  balance og derved vejen til helbredelse.
Alle mennesker der vil, kan bruge denne eller disse teknikker for at opnå en bedre balance i livet.


Med visualisering laver man en  'indre rejse'  hvor man f.eks. forsøger, at få fat i de blokeringer, man har, i forbindelse med  ubalancer i krop og psyke. Formålet er, at kunne sætte ord på sine følelser omkring ubalancen og dermed være bedre til at styre de følelser der er involveret i ubalancerne. I bedste fald vil man via visualisering blive i stand til at styrke den fysiske og psykiske sundhed.


Tanken et neurologisk signal

En tanke er et neurologisk signal som udgår eller udsendes fra vores hjerne. Neuron aktivitet forgår hele tiden når vi tænker tanker, både når vi er i ro og når vi er aktive. Når vi visualiserer, danner vi indre billedstrømme og disse billedstrømme er også neurologiske signaler.

Både tanken og det at danne indre billeder er neurologiske signaler, disse signaler sætter gang i hele den biologiske krops funktioner og tillige i hele hormon systemet og derved også i alle vore følelser. Derfor er vores tænkning så ultimativ en af de meget store faktorer for hvordan vi udvikler vores liv. Tanken er medstyrer af vores liv i langt højere grad end vi forestiller os, det samme er visualisering,begge dele påvirker hele vores liv, vores måde at leve på og det påvirker alle vore beslutninger.
Alfabetet er brugbart som skabende for tanken, det samme er de billeder vi ser for vores indre blik begge dele danner neurologiske signaler i hjernen.


Celler og tanker

Når man lever i overensstemmelse med sit eget indre kærlige væren, er kroppen selv i stand til at arbejde med dens indre kemi. Da tankesindet og indre billeder er med til at producere vores indre kemi er tankesindet og billede dannende teknikker, så som visualisering, en vigtig faktor for cellernes indre balance. Et liv i fred og kærlighed optimerer balancen i cellerne. Når kroppen viser tegn på ubalancer kan det være fordi der er noget i livet der ikke fungere, på flere planer. Visualisering er EN af de veje man kan benytte sig af for at opnå fuld balance i cellerne, organerne, hele kroppen, og psyken.

De fleste visualiseringsteknikker instruerer først personen i, at erkende hvor ubalancen i sind eller krop sidder. Derefter koncentrerer man sig om, at danne indre billeder der retter op på ubalancen eller ubalancerne, ved at fokusere på kroppens ressourcer. Dette kan for eksempel gøres ved at forestille sig, hvordan blodet er i optimal balance og hvordan det balancerede blod nu løber igennem årene. Eller man kan forstille sig hvordan man omformer sine psykiske ubalancer ved at tænke, og handle anderledes. Man danner  altså nye indre billed strømme, som skal erstatte de gamle.


 

 

Hjernens aktivitet

Hjernens evne til at danne visuelle billeder sker i pandelappen. Denne billed dannende  del af hjernen er mest aktiv når vi er i ro. Når vi visualiserer, er vi  helt i ro, hjernen er derfor særdeles aktiv under både meditation og visualisering og  vores inderste visdom åbenbares for os, sjælen kommer med i spil. Under visualisering er hjernen i stand til at modtage information, impulser og svar fra vores inderste kerne, sjælen.
De nye impulser der modtages fra sjælen under både meditation og visualisering sætter automatisk gang i nye neuronforbindelser i hjernen, der danner nye tanker og derved nye billed strømme , der samtidig skaber nytænkning, som aktivt vil gavne krop og sjæl.

Visualisering er hjælp til selvhjælp. Det smukke er, at der igennem disse teknikker ikke er andre udefra kommende der fortæller hvad, og hvordan man skal leve livet eller hvordan man skal opnå balancen i den fysiske krop.

Det er et under at noget så enkelt kan have SÅ stor en virkning. Visualisering arbejder med kroppen og sjælens egne selvhelbredende teknikker og altid med den højeste fællesnævner for fred og kærlighed.


SIQ® og visualiserings teknikker

Når man bruger en terapeut til visualiseringen, startes der ofte med en afspændingsøvelse, hvor terapeuten hjælper én med at komme i en dyb afslappet tilstand som kan minde om en let trancetilstand. På denne måde kommer man i kontakt med sin intuition,sine følelser, og sin sjæl. Under visualiseringen hjælper terapeuten én til at fremkalde en række indre billeder og forestillinger som så hjælper hjernen med at skabe nye og anderledes billeder til brug for nytækning.

Ved visualisering gøres der brug af højre hjernehalvdel. Ved almindelige psykoterapeutiske metoder bruges der samtale terapi og der er det den venstre hjernehalvdel der er aktiv, den er forbundet med sprog og analyse. Denne del af hjernen stilnes under visualisering og der bliver kontakt til den højre hjernehalvdel.

Ved at stilne venstre hjernehalvdel kommer der nye bileder frem i hjernen. Derigennem påvirkes hjernen til at tænke nyt og derigennem stoppes den vanetækning, som man var havnet i. Man kan sige at terapeuten er med til at nedbryde gamle livsmønstre.Terapeuten er kun en ”fødselshjælper”, hjernen klarer resten. Når hjernen har frembragt nye indre billeder vil personens følelsesliv arbejde på at leve efter denne nye virkelighed som ens egen hjernen har skabt.


Kloge og dumme hjerner

Vores hjerner er både dumme og kloge og hjernen har mange fantastiske egenskaber. En af dem er at den hurtigt kan hente gammel viden og  mønstre frem  i hjernen når vi skal handle. Det er hjernen eminent til. 
Fra barnsben har vi lært at handle efter ganske bestemte normer og mønstre. Disse normer og mønstre er programmeret i hjernen. Når vi kommer ud for en hændelse vi har oplevet før, sætter et sæt af neuroner sig straks i bevægelse som en form for automat tækning, fordi her er noget hjernen kender og denne aktivitet giver så handling vel at mærke den samme handling som vi har foretaget os mange gange før.

Ulempen er så at vi fordi vores hjerne har denne egenskab, gentager vi det samme mønster om og om igen, så det er altså også noget biologisk. Hjernen reagere pr. automatik på det den har indlært, hvis ikke den gør det er vi måske ved at blive senile.
Så det kræver meget for at få hjernen og dens neuroner til at søge nye ”netværksforbindelser” når hjernen skal gøre ting anderledes. Men det kan man træne i. Dette kan trænes igennem visualisering. Meget visionære mennesker er gode til at sætte nytænkning i gang.


Den frie vilje

Vi har vores fri vilje, men den frie vilje har det svært med hjernes automat funktion, den frie vilje har svært ved at overbevise hjernen om at nu skal der ikke reageres pr. automatik men nu skal der nytænkes. Det kræver lidt øvelse og kan gøres med visualisering. Det kan hurtigt blive en spændende udfordring i form at et meres aktivt, og udfordrende liv med nye evner og oplevelser til følge. Den frie vilje skal altså spille sammen med biologien i hjernen for at nytænkning kan lykkedes og for at gamle mønstre kan brydes
Der skal altså skabes nye neuronforbindelser som pr. automatik bliver sat i gang når vi ønsker at handle anderledes.

Når vi taler om fysiske ubalancer helt inde på celleniveau, er der også tale om intelligens. Ganske bestemte tanker sætter ganske bestemte kemiske processer i gang i hjernen og disse indvirker på cellerne. Da tankestrømme derved er med til at påvirke cellerne er det ikke helt ligegyldigt hvad man tænker. Nye neuron forbindelser skabes kun igennem nytænkning.


Gammel og ny viden

Visualisering er ikke noget nyt fænomen. Historisk set har visualisering været en væsentlig del af tidlige tiders behandlingsritualer, og man regner således med, at ægyptere, romere og antikkens grækere visualiserede ved hjælp af såkaldte ”helbredende drømmebilleder”. Det skete i templerne, hvor folk ved hjælp af musik og dans blev bragt i en drømmelignende tilstand kaldet ”den guddommelig søvn”, hvorefter man mente at guddommelige hjælpere ville træde frem og rådgive eller helbrede. Men også urbefolkninger i mange lande på flere kontinenter har brugt og bruger visualiserings teknikker til helbredelse af mange former for ubalancer og egentlige sygdomstilstande. Det kendes fra Chamanerne og deres ritualer, både i Afrika, Australien, USA, og flere andre lande.


Indre billeder danner nye forestillinger

Det nye er imidlertid at  den spirituelle intelligens inddrages i visualiseringen. Derved erkendes det at sjælen , vores inderste væren, som ved alt om hvad der er bedst for os, helt ned på atom niveau  derved er med til at genoprette alle ubalancer i krop og sind.

Når man har lært teknikken, er man langt bedre i stand til at tage vare på sin egen psykiske og i nogle tilfælde også fysiske sygdomme. Med andre ord, man er blevet herre i eget hus. De fleste psykosomatiske ubalancer og symptomer kan genoprettes via visualisering.


Visualisering og forskning

I vores tid blev der skabt særlig opmærksomhed omkring visualisering, da den amerikanske læge Carl Simonton og hans kone, psykologen Stephanie Simonton, i 1979 udgav bogen ”Getting well again”. Visualisering er en måde til at bedre sygdomstilstande og ubalancer i den fysiske krop, men er især velegnet til psykologiske ubalancer ved sin forløsende virkning på følelser i sindet.
På Århus Universitet, forskes der ihærdigt i visualisering, Forskningen ledes af Bobby Zachariaes , leder af Psykoonkologisk Forskningsenhed ved Århus Universitet.

Visualisering bygger på den livsvisdom, at krop sind og ånd er et hele, og når der er en sund og afbalanceret alliance imellem tækningen og det liv der leves her og nu, vil det øge muligheden for et bedre liv i optimal balance. Meget forskning tyder på at dette princip er en hovedfaktor for et sundere liv, men der findes endnu ikke nogen endegyldige beviser på hvorfor visualisering virker.

Der findes nyere forskning, der viser, at nervesystemet reagerer lige så stærkt på billeder, som vi blot forestiller os i fantasien, som på ting vi rent faktisk ser med det blotte øje. Med moderne scannere kan man nu vise, at hjernens synscenter opfører sig, som om vi ser, selv om vi har lukkede øjne.

Hvad er det så, der aktiverer synscentret? Der er her tale om at vi bruger vores SIQ®- Den Spirituelle Intelligens den kan også benævnes sjælens intelligens. Denne aktiveres via indre tænkning og via højere vejledning fra sjælen. Indre viden fra sjælens kerne danner indre billede på et åndeligt verdensbillede fordi det nu en gang er den måde at mennesker på Jorden bedst kan forstå informationerne fra deres højere etiske stade og visdomshav, sjælens og åndens plan.

 


 

Visualisering med kærlighedens lys

Af Merete Gundersen
Copyright © Kærlighedens og visdommens kilde

Ikke alt kan omformes fordi man laver eller arbejder  med   visualiserings øvelser, men meget kan. Med denne øvelse, og gennem disse typer af visualiseringsøvelser, som står beskrevet i slutningen af denne side, arbejder sindet hen imod at nå kærlighedens og visdommens kilde i vores eget sind. 

Menneskeheden har alle et iboende talent for at nå de guddommelige oplevelser og indsigter, gennem visualisering. Ved skabelsen af mennesket er der indlagt en kobling til  guddommelig visdom, dette er et urinstinkt der kan kontaktes og forstås via hjernen. For at kontakte det er det nødvendigt at meditere og/eller visualisere for at få åbnet for dimensionen af guddommelig vejleding. Bøn kan også bruges og er en lige så stor ”øje” åbner for disse dimensioner af lys og kærlig vejledning.

Det er vigtigt at du opholder dig et sted  hvor der er smukt og roligt når du visualisere, gerne med nogle tændte stearinlys omkring dig. Et sted hvor du er sikker på at du kan føle fuldstændig kærlighed og fred, også selv om du i dit liv lige nu har en svær tid. Meningen med at lave en visualiseringsøvelse er at du kan få fat i de smukke guddommelige kræfter som skal hjælpe dig til at opnå optimal sundhed, indre fred, indsigt,forståelse,og til at lære at se hvor mulighederne for forandring ligger.


Uselvisk vejledning

En indre accept af livet og livsmulighederne og troen på at  det gamle ordsprog: du er selv din egen lykkes smed, er sand. Du kan møde dit eget indre forvandlende tempel som har adgang til lysets og kærlighedens kilde og som derfor kan være med til at vejlede dig, ordløst eller med indre ord eller lyde, til at komme tættere på at løse alle din ubalancer og dine kvaler lige nu.

Forskellen på at have en intellektuel udveksling med dit eget sind og det at have en indre dialog er stor.
I en helt årvågen tilstand tanker og  handler du ud fra andre kriterier fordi du er under indflydelse af mange aspekter, så som dine følelser dine tillærte evner, andre menneskers meninger og holdninger, medens det at lave en visualiseringsøvelse giver helt andre resultater. Ved visualisering kommer du i kontakt med
din sjæls dybder og derigennem kan du træner din hjernens kapacitet til at komme i dybere kontakt med din egen sjæls gennemstrømning. Det er  en form for uvildig vejleding som altid vil være kærlig og ”uselvisk”.

Vejledningen fra dit intellektuelle sind vil altid være påvirket af udefrakommende aspekter.
Men gennem visualiseringen kan du komme helt ind til den
guddommelige kærligheds energi og vejleding fra gud til dig i dit liv, uden hensynstagen til hvad andre mener tænker og tror.
Når man starter med at bruge denne form for vejledning vil det altid føles svært, især det aspekt at stole på at denne indre guddommelige vejledning er en reel vejviser og noget du kan bruge i dit liv.

Det at stole på at en ordløs kommunikation kan give dig svaret på det der skal ske i dit liv, gennem indre billeder og lange billedstrømme, gennem lyde, toner, eller lydløse ord, det syntes lidt vanskeligt i begyndelsen. Men efterhånden som man træner i denne disciplin og når man begynder at se nogle gode resultater, så udbygges tilliden til, at der findes noget der er større end jeget og noget som jeg kan bruge til at tage nogle beslutninger ud fra.


Menneskets indre

En anden ting som hurtigt vil ske når man arbejder med visualisering og meditation er at man opdager man ikke er alene her på Jorden. At vi alle er en del af  det guddommelige og alle kan blive vejledt. Menneskets indre åndelige tempel findes, lever og er i dybet af alle menneskers sjæl og er koblet på menneskets ånd som lever i lyset og er tættere på det guddommelige end den menneskelige sjæl som lever og agerer  igennem sindet.

Det spændende ved livet på Jorden er at vi både har en sjæl og en ånd som vi ikke kan se men dog kan sanse hvis vi stiller sindet i ro og mediterer og at disse for mange mennesker usynlige aspekter er medskabere af vores liv.

Forenklet kan man sige det sådan, at sjælen lever her på jorden iklædt en fysisk krop hvorigennem sindet og følelserne opererer.

Du kan få og modtage al den  kærlige vejledning dit sind vil åbne sig for.

Kærligheden er den største lægekraft i Universet

 


 

Visualiseringens påvirkning på helbredet

Af Merete Gundersen
Copyright©

 

 Kroppens fysiologi

Hvis man gerne selv vil være med til at påvirke sin krop for at opnå den størst mulige sundhed for både krop og sjæl, er det vigtigt, at man først og fremmest lærer, at kunne se alle sine indre organer foran sit indre blik. Man skal med andre ord lære, hvordan kroppens fysiologi hænger sammen.

Når man visualiserer, skal man kunne se de forskellige organer for sit indre øje. Man skal kunne følge sine blodbaner igennem hele kroppen, og man skal kunne forestille sig de elektriske strømninger, som også findes i kroppen. De elektriske strømninger, som løber langs alle blodbanerne og langs rygraden.

Man skal også kunne forestille sig, hvordan en celle ser ud, og man skulle forestille sig, hvordan eventuelle ubalancer ser ud. Det kan være en kræftknude eller en anden form for knude.
Det kan også være det, at forestille sig, hvordan en knogle er blevet lettere deform af f.eks. en gigtlidelse.

Den teknik, som ligger i at forstå at følge sine fysiske processer, er vigtig, således at man via visualisering er med til at danne nye indre billeder der kan være med til at omforme ubalancerne til balance.

Det er væsentligt, at man forstår, at lyset, som sendes fra sjælen ned igennem hjernen, er med til at forandre den måde hjernen arbejde på. Dine tanker er med til at skabe dine indre billeder. Så ved bevidst igennem visualisering at være med til at påvirke dine tanker, er du også bevidst med til at påvirke din egen sundhed.

Igennem visualisering kan du med din bevidsthed være med til at styre din egen sundhed.


Følgende kan du påvirke til opretholdelse af en sund balance i den fysiske krop for at opnå en optimal sundheds tilstand

 • Hjernen
 • Tankerne
 • Blodet
 • Organerne
 • Cellerne
 • Den elektriske spænding
 • Meridianerne

 

Følgende kan du påvirke til opretholdelse af en sund balance i psyken og sindet med henblik på at opnå en optimal psykisk sundhedstilstand

 • Bevidstheden
 • Tankerne
 • Hjernens biokemi
 • Kroppens biokemi
 • Auraen

Visualiseringsteknikker er interessante, fordi det med disse teknikker nu er muligt for mennesket selv at være med til at bestemme over sin sundhedstilstand.

  

Visualisering i lys og kærlighed

 Af Merete Gundersen
Copyright ©


 

Frigivelse af gamle mønstre

Hvis du brænder for, at forandre dit liv, skal du arbejde med, at heale dig selv, når du ikke er helt på toppen. Du skal ligeledes arbejde med forsoning og tilgivelse for at forløse gamle mønstre, som ”sidder” i auraen i den yderste ”skal af lys,” som du har rundt om kroppen.

At arbejde med sig selv via tankekraft og visualisering, er det samme som at få pudset sine vinduer, der hvor du bor, udsynet vil blive langt smukkere. Her får du i stedet pudset dit eget sjælslys, således at det stråler som diamantkerner rundt om hele kroppen.
Når lyset på denne måde begynder at stråle omkring dig, vil du også stråle mod alle, du møder på din vej, det mærkes af andre, uanset om du siger det eller ej, de vil føle det, som om du berører dem med en blid og kærlig vind.


Bevidsthedsudvidelse

For at forandre og modtage en bevidsthedsudvidelse, er det nødvendigt at starte denne forvandlings proces, ved at tænke dig frem til forandringen på det mentale plan. Dernæst bliver Hjertets Energi  involveret i processen, og til sidst kommer selve visualiseringen, som forvandler gamle mønstre på det sjælelige og åndelige plan. Ingen af processerne kan springes over. Hvis ikke der både forandres via tankens kraft, dernæst gennem hjertet og slutteligt med visualisering, så sker der ikke den fulde forvandling. Hvis kun tanken forandres, vil forandringen kun foregå på det mentale plan. Det bliver så alene de ydre handlemønstre der forandres.

Tager man derimod hjertet og sjælen med, sker der varige forandringer på det åndelige plan, som rækker langt ud i inkarnationerne, og det vil altid være evige forvandlinger, eller evige forandringer. Man kan sige, at disse teknikker er bevidsthedsudvidende, eller vil blive det, jo længere man arbejder med dem, på nøjagtig samme måde som meditation alene kan være det.

Det er vigtigt, at du arbejder med følgende tankeformer i nedennævnte rækkefølge, når du vil forvandle fra mørke til lys, det hele vil måske vare ca.15 til 20 minutter. Det kan gøres, så ofte du selv mener, det er vigtigt.
Først arbejder du med at sige farvel til gamle handlemønstre, og du siger farvel til alt det gamle, du ikke længere ønsker i dit liv. Måske skal du tage afsked med gammel sorg og/eller smerte, eller måske er det et helt sæt af gamle tvangstanker, du ønsker at komme til livs. Måske er der tale om, at du gerne vil sætte dig selv fri i forhold til gammelt nag til andre personer.  Der er ikke noget, der ikke kan forløses af denne vej.

Vejen til helbredelse går igennem

 •  Tilgivelse
 •  Forsoning
 •  Nye Tanker skabes
 •  Bøn
 •  Visualisering

Ud af disse teknikker fødes der nye handlemønstre, der fornyer livet indefra denne fornyelse giver livet et helt nyt perspektiv.


 

 

Tilgivelse

Egoets frigivelse

Tilgivelse, for hvis du ikke evner at tilgive næsten, kan vi heller ikke evne, at tilgive dig selv. Uden tilgivelse ingen forvandling af tankesindet, og derved heller ikke af bevidstheden. Så det er derfor vigtigt, at finde ind til, hvem eller hvad, det er, du skal tilgive i dag? Når det er fundet frem, kan du skrive det ned, eller du kan blot via tanken beslutte dig for tilgivelse, ved at sige det i dit stille sind.


Forsoning

Egoets frigivelse


Du starter med at tænke igennem, om der er nogle mennesker, du skal forsone dig med. Det kan være meget gamle mønstre fra din barndom og ungdom, men det kan også være forsoning til dine nære relationer lige nu. Forsoning er en proces, som ligger i forlængelse af tilgivelsen, og som bringer selve tilgivelsen til aktiv handlen. Også her tænker og nævner du det i dit stil sind, du gerne vil forsone dig med.


Tankekraft

Bevidsthedens forvandling

Nu har du tilgivet og forsonet dig med en uhensigtsmæssig situation i dit liv, og kan nu skabe nye tanker, og derved nye handlemønstre i forhold til personer eller situationer.
Det at forandre sine tankemønstre, skaber stor forvandling i bevidstheden, og det gælder her i livet om, at have så plastisk en tankegang som muligt. Jo mere plastisk tankegang, jo større oplevelser vil der blive individet tildelt, og jo større formåen vil man kunne overse og overkomme. Oplevelserne vil også blive langt mere farverige ved en plastisk tankestrøm.

Det er i tankestrømmen, at en stor del af skabelsen ligger, og hvis vi virkelig kunne integrere dette i sindet, vil vi forstå, at tanke altid følger handling.  For at forstå dette, skal vi vide, at vi skal være påpasselige med, hvad vi tænker, for ikke at sætte blokerende tanker ind for vores ønsker, drømme og visioner.


Bøn

Åndelig hjælp til forvandling

Den bøn, du skal bruge for at få tingene sat i værk og for at få tingene til at ske, kan være af mange observanser. Du kan bede Fadervor, eller du kan lave dine helt egne sætninger, du kan læse et salmevers, og/eller du kan læse andre guddommelige bønner. Du kan også læse sekvenser fra biblen eller andre hellige bøger. Det er klogt at gøre det, der falder dig lettest, for at det ikke skal blive for omfattende. Du kan bede til englene, hvis det er der, du er mest funderet. Valget er dit.


 

 


                              
Visualiseringsøvelse
                           
        
                                               Merete Gundersen
                                            Copyright ©
Sjælens forvandlingsproces som bibeholdes i alle inkarnationer

Til blide toner, som sagte flyder ind i din sjæl og vibrerer som kærlighedens toner, sætter eller lægger du dig godt tilrette. Du mærker nu roen sænke sig stille og roligt overalt i hele kroppen. Efter nogle minutters forløb, sætter du hele processen i gang.

Du starter med at mærke dit Hjertets Energi. Prøv at forestil dig, at hjertet som du ser på billedet herunder, bliver erstattet med dit eget hjerte. Se hvordan det pulserer fra den yderste kant ind til centrum og ud igen. Du mærker, når du tænker hjerte, tænker du kærlighed, fred, forsoning og tilgivelse, og for hvert åndedræt mærker du varmen brede sig, via hjertets smukke energi, ind overalt i alle celler, det føles som glæde og fuldstændig accept af, at du er helt, som du skal være. Du bliver roligere og roligere.
 

 

Hjertets puls indfoldende og udfoldende orden


Nu forestiller du dig, at øverst på toppen af hovedet, der hvor små børn har den bløde plet, her ser du issen åbne sig, og forvandles til en smuk hvid lotusblomst. Lotussen har gyldne kanter rundt om alle blade. Ud af lotussen strømmer der nu smukt hvidt eller gyldent lys, det foregår som en kaskade af lys, der strømmer ind og ud af lotussen. Du mærker nu, at denne lysstrøm flyder ud over hele dit lyslegeme, det som sidder tættest på din fysiske krop.

Du mærker, at dette smukke lys stille og roligt skubber den gamle lidt grå og slidte lyskappe af. Lyskappen folder sig langsomt ned over hele kroppen. Først ned over hovedet, så ned over skuldrene, dernæst ned over brystet, ned over taljen, ned over hofterne og stille og roligt ned over sædet. Tilslut glider denne gamle lysekappe helt ned over benene, og ligger nu nederst for dine fødder. Nu kan du ikke længere se den, da den er helt forsvundet fra dit indre syn.

Du kigger nu ned af dig selv, og ser hvordan lyset rundt om kroppen stråler og skinner. Det er som om, der bliver kastet små stjernekastere ud fra hele den nye lyskrop, de flyder sammen som en blid og lind strøm, således at der bliver mere og mere oplyst omkring dig.


Bevidstheds udvidelsens storhed


I hele kroppen mærker du nu kun glæde, fred, og kærlighed til dig selv, til verden og alt, hvad der nu skal ske i dit liv. Du føler en stor befrielse og lettelse, og du føler dig som født på ny, med helt nye glade tanker og nye forventninger til omgangen med andre mennesker.

Du vender nu tilbage til en vågen tilstand fuld af livsmod, og med fornyet energi til at påtage dig hverdagens mange gøremål.
En sådan healing eller forløsnings visualisering kan vi alle lave, hvis vi føler, at vi alt for længe har gået og samlet ”dårlig energi” til os igennem vores arbejde, i vores nære relationer, i vores venskaber, ja overalt hvor vi er påvirkelige af andres tanker, andres liv og andres måde at tænke på.

Hver gang vil det være en fornyelse af krop, sind og ånd, og det vil være med til at bringe større glæde ind i din hverdag.

Held og lykke med din bevidsthedsudvidende og visuelle rejse. Det kan jo være, at du oplever noget, jeg slet ikke har beskrevet her, og som vil bringe dig helt nye indsigter, som du måske vil blive forbavset over. Men glæd dig blot og modtag alt fra universet, når du visualiserer med lys, så er du sikker på, kun at opleve alt det smukke og gode og det der tjener din egen udvikling bedst lige i nuet.


 


 

Styrkelse af dine chakraer og dine energier
n
år du er sammen med andre 

Af Merete Gundersen
Copyright ©

 Kroppens chakraer

Hver gang du er sammen med mange andre mennesker, og hvis du føler, at der er for mange, der træder ind over dine grænser, eller hvis du føler, at du alt for let bliver tappet for energi, kan du lave denne lille øvelse. Du kan sagtens gøre den, medens du står og lytter til en samtale, andre har, eller du kan trække dig lidt tilbage fra de andre gæster og så lave øvelsen. Den vil styrke dig lige med det sammen. Den kan også laves på din arbejdsplads.

Du forestiller dig for dit indre blik, at du sætter dig selv ind i en krystalpyramide, derinde sidder du i meditativ lotusstilling med alle dine chakraer lysende. Du ser lyset stråle ud fra dem alle sammen, eller du fornemmet det. Det ser meget smukt ud. Her sidder du nu beskyttet af denne krystalkappe, og intet kan ramme dig - ingen dårlige vibrationer af nogen art kan nå dig.

Når du sidder der, kan du begynde at eksperimenter med, hvad du vil lukke ind. Nu kan du, når du taler med en person, prøve ligeså forsigtigt at lukke op for energien igen. Du forstiller dig , at der er en revne i krystalpyramiden, eller at du selv laver en åbning, og nu ser du, der strømmer energi fra den anden person ind til dig i pyramiden igennem åbningen. Det kan virke overvældende, og  du lukker nu igen, hvis du syntes, det er for meget. Sådan kan du forsætte hele aftenen. Åben og lukke for energien.
Du kan også blot blive inde i pyramiden og så være sammen med alle de andre uden at åbne helt op for energierne, på denne måde kan du lukke alle dårlige energier ude fra dit sind.

Dette er en vej frem til at lære at styre dine og andres energiers indvirkning på dit liv.

 

Hvis du ønsker at visualisere kan du finde flere tekster med øvelser

HER     HER     HER
   HER
                 


Forskning i visualisering
HER 


Forskning- effekt af hypnose, visualisering, bøn m.m.
HER


Dansk forskning i visualisering
HER

 

Her kan gives en kommentar til denne side

 


 
Til Toppen


Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens
   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin